שריפות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שריפות

קוד
5002054
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס זה מהווה בסיס וידע להכרה והבנת תהליכי השריפות כשפה  אינהרנטית בתחום הקרמיקה. משריפות חשמל וגז, עד לשריפות ייחודיות עישון ,רקו בור ועוד. במהלך הקורס נחשף לטכניקות השריפה באש בטמפרטורות גבוהות ונמוכות, מתוך מודעות למסורת ולהיסטוריה תוך שאיפה להענקת ערכים עכשוויים בתחום.

הקורס נתמך ע׳י ידע טכנולוגי צבעוני המיועד ואופייני לכל טמפ׳ וסוג שריפה. לצורך השתתפות בקורס תדרשו להכין מספר סדרות של כלים /גופים המיועדים לכל  סוג  שריפה ותהליך.  כמו כן תידרשו לנהל יומן שריפות שילווה אתכם גם בהמשך הלימודים. חלק מהשריפות הנלמדות בקורס יתקיימו במתחם מחוץ לבצלאל .