ניפוח בסיסי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ניפוח בסיסי

קוד
5001008
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

במסגרת הקורס הסטודנטיות/ים יפתחו ויעמיקו את יסודות העבודה הנכונה והבטוחה בניפוח זכוכית תוך שיכלול המיומנות דרך סדרת תרגילים המשלבים הבנה עיצובית ושליטה טכנית.