סדנה רעיונית - עיצוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה רעיונית - עיצוב

קוד
5001006
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

מטרות

  • פיתוח מודעות למשמעות החזותית של המרחב השגרתי על ידי התנסות בפיתוח תהליכי שינוי
  • קידום למידה מתהליך אינטואיטיבי או מכוון עד לגיבוש תפיסה רעיונית וחזותית

אמצעים

  • שיקוף מהלך העיצוב ככלי המכתיב דפוסי פעולה חברתיים ותמונת עולם תרבותית
  • הצגת אסטרטגיות מתחומי התרבות החומרית והחזותית
  • הקניית מושגים ראשוניים של חשיבה ביקורתית – דיונים קבוצתיים
  • עבודה אישית - דגש על יצירת שינוי/שילוב בין דפוסי עיצוב גנריים ותהליכי יצירה מקוריים

 

דרישות: נוכחות פעילה והגשת תרגילים  בסיס להערכה הסופית: יכולת הבעה עצמית, פיתוח מקורות השראה, תרומה למהלך הקבוצתי, מקוריות, עצמאות בפיתוח תהליך, תרגום רעיון לאמצעי חזותי, תפיסה חזותית, התפתחות אישית, ניהול תהליך, עמידה בלוחות זמנים.