סדנת פרויקט אישי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת פרויקט אישי

קוד
5002085
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

סדנת הפרויקט האישי תתמקד בפיתוח של תהלכים עיצוביים או אמנותיים בתחום הזכוכית תוך פיתוח של הבנה מושכלת לקשר בין הטכניקה הנבחרת וצרכים האמנותיים/עיצוביים. הסטודנטיות/ים יחשפו לגישות שונות בתחום הזכוכית ויבחנו את האפשרויות שהדיסציפלינות השונות בזכוכית מציעות. במהלך הסדנה כל אחד מהסטודנטיות/ים יפתח מהלך עצמי תוך חקירת המדיום הרלוונטי לעבודה האישית.