רישום וחומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום וחומר

קוד
5002049
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק במציאת היחס בין שני מדיומים אמנותיים: רישום ופיסול ובמעבר בין קני מידה שונים תוך לימוד וחקירת המשמעות של קנה המידה וכיצד כל מדיום משפיע על האיכויות של מעשה האמנות.