מסמך ליווי שנה ד' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מסמך ליווי שנה ד'

קוד
500011
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס מסמך ליווי מפגיש לאורך השנה את כלל תלמידי שנה ד' ומלווה את פרוייקטי הגמר בשלביהם השונים. תפיסת הקורס מושתתת על הקניית כלים תיאורטיים ועיוניים, פיתוח שפה לדיון וביקורת בזיקה לפרויקט הגמר האישי. במסמך הליווי יתגבש איסוף הידע והניסיון שהצטברו בתהליך הלימודי ובמיוחד בעבודת הגמר לכלל ניסוח וביטוי באופנים שונים של השפה האמנותית כמו כתיבה, תרשימים, מודלים ומצגות ביחס להתפתחות הפרויקט האישי בפרמטרים הייחודיים לעבודה ולמיקומה במרחב השיח לו היא שייכת.