מצבי צבירה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מצבי צבירה

קוד
600089
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)