סטודיו פיתוח צורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו פיתוח צורה

קוד
6054321
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

קורס פיתוח צורה

צורת החפץ היא אחד מכלי הביטוי הבסיסיים ביותר בעבודת המעצב,

שליטה בצורה ובמבע שלה, היא מיומנות נדרשת למהלך העיצובי.
הקורס יעסוק בתהליכי פיתוח צורה ויקנה למשתתפיו כלים ומתודות בסיסיים.

נשלב תנופות משוחררות של ריבוי והרחבה במהלכים של בחינה, עיבוד ודיוק.

נסגל את הצורה כשפה, שניתן לקרוא אותה ולהתבטא בה.