סטודיו פיתוח צורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו פיתוח צורה

קוד
6054321
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)