הנחייה אישית פרוייקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הנחייה אישית פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
90
נ"ז
10
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 19:30
עיצוב תעשייתי (.B.DES)