סטודיו מבנה תפקוד צורה ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו מבנה תפקוד צורה ב'

קוד
6230013
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)