תיב"ם solidworks שנה א' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תיב"ם solidworks שנה א'

קוד
623045
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)