סטודיו ג-טכנולגיה מכף רגל עד ראש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ג-טכנולגיה מכף רגל עד ראש

קוד
623018
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 18:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

'טכנולגיה מכף רגל עד ראש' בהנחיית הדר שפירא ושרית יודלביץ' טכנולוגיות מתקדמות משמשות יותר ויותר למתן תמיכה לגוף האנושי במגוון תחומים. פיתוחים טכנולוגיים, יעילים וקטנים, נגישים וזמינים מהווים הזדמנות לחיזוק והעצמה של הגוף, בתפקודיו המגוונים. אפשרויות אלה מאתגרות דיסציפלינות שונות בתרבות, לרתימת הטכנולוגיה לצרכים אנושיים כאלה. במקביל ללימוד והערכת ההישגים, ראוי גם להסתכל קדימה, לצפות ולנסח התפתחויות עתידיות. הקורס יעסוק בהתמודדות זו מנקודת מבטו של מעצב שתפקידו להטמיע את ההזדמנויות הטכנולוגיות בסביבת הגוף האנושי, בתחומי יום-יום, ולהציע מבט עתידי, בדגש על דימוי ושפה אסתטית. הפעילות בקורס תעשה ברמה עיונית לימודית, במקביל לחשיבה, יצירה והתנסות אישית. כקבוצה נסקור ידע תיאורטי הן בהיבט השימושי והן בהיבט הטכנולוגי, נבחן עבודות שנעשו בתחום, ונבנה מאגר מונחים ודוגמאות להתייחסות. על בסיס הדיון המשותף, יגדיר כל סטודנט הגדרה קונקרטית אישית של מוצר תומך גוף, שאותו יפתח, יעצב ויציג בסיום הסמסטר.