מי צריך עוד - כיסא? | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מי צריך עוד - כיסא?

קוד
600088
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

מי צריך + כיסא ?

סמסטר א' לשנים ג', ד', 2 נ''ז

מרצה: טל גור

קורס בחירה העוסק בהבנה והתנסות בסיסית במבנה ה'כיסא'. במהלך הקורס מספר תרגילים חווייתיים המאפשרים לנסות ולטעות, לתכנן ולייצר, לבנות ולהבין תוך כדי תהליך העשייה. הקורס מיועד לכל מי שהתמודדות עם תיכנון וחשיבה מבנית מאתגר אותו.ה, שחפץ להיכנס לסדנא, להפשיל שרוולים, לאחוז בפטיש לעבוד וליהנות (וגם ליישר מסמרים...).