עיצוב חלל למעצבים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב חלל למעצבים

קוד
6741753
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)