כולל מע"מ-יזמות למעצבים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כולל מע"מ-יזמות למעצבים

קוד
6740748
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

פתוח לשנה ג' וד' בלבד (לא פתוח ליוצאים לחילופים בשני הסמסטרים) הקורס יעסוק בהיבטים השונים של ייזום מוצר, משלב הפיתוח הראשוני, דרך שלבי הייצור ועד לתהליכי המכירה. מטרת הקורס להעניק כלים מעשיים בסיסיים ביזמות באמצעות סדרת הרצאות ותרגילים, שבסופם יידרשו הסטודנטים/יות לייצר מוצר בייצור סדרתי מצומצם, ולמכור את המוצרים באירוע .