עיצוב אינטראקטיבי -טכנולוגיות ב' דיגיטליות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב אינטראקטיבי -טכנולוגיות ב' דיגיטליות

קוד
623043
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

ההתפתחויות בזירה הדיגיטלית והוירטואלית שינו לחלוטין את דפוסי התקשורת של החברה המודרנית וגרמו לשינוי דרמטי באופן שבו אנו צורכים מידע ומגיבים אליו. מעצב בן-זמננו נדרש להתמקם בזירה זו תוך שימוש בשפה חזותית ובכלים עיצובים וטכנולוגיים עדכניים. הקורס יתמקד במתודולוגיה הנהוגה בפיתוח ממשקים דיגיטליים תוך התייחסות לסיפור משתמש (User Story), ארכיטקטורה (מבנה, סדר פעולות, משוב) ונראות (Look & Feel). במהלך הקורס, אשר יכלול הרצאות מבוא בהקשרים שונים הנוגעים לעקרונות של פיתוח ממשק משתמש בסביבה אינטראקטיבית, יתנסו הסטודנטים בתכנון ובנייה של ממשק משתמש תוך יישום עקרונות החשיבה והכלים שנלמדו.