הנדסת גורמי אנוש ושיקולי שמישות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הנדסת גורמי אנוש ושיקולי שמישות

קוד
623039
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

הנדסת גורמי אנוש ושיקולי שמישות (ח)

שנה ב'

סמסטר א', 2 נ"ז

מרצה: אילן ליאור

 

מטרת הקורס הינה לפתח את היכולת לצפות, לבחון ולשקלל בצורה המיטבית גורמים בעלי משתנים רבים ושונים הקושרים את האדם לפעולה, בזמן האפיון ותכנון של מוצרים, מערכות וממשקים.

הקורס יחשוף לנתונים טכניים - אנתרופומטריים ופיזיולוגים - אך ישים דגש על תפיסה כוללת של חווית המשתמש ותפישות מתקדמות הנוגעות לרווחת המשתמש (Usability) באינטראקציה עם חפצים ומערכות בעלי פונקציות שונות ומתחומים שונים.

נתוודע ונסקור מחקרים וגישות מתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, ביומכניקה, ממטיקה, עיצוב מוצר, AI, עיצוב ממשקים והנדסה.