טכנולוגיות עץ | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיות עץ

קוד
623034
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

טכנולוגיות עץ הקורס עוסק בהקניית ידע תיאורטי ויישומי בתחום העץ הרלוונטי למעצב התעשייתי. בקורס יושם דגש על הכרת תכונות העץ, טכנולוגיות עיבוד שונות וכלים לתכנון תהליך עבודה המותאמים למעצב, ליצרן ולמשתמש. רוח הקורס היא למידה דרך העמקה והתנסות עם חומרים וטכניקות שונות, על מנת להבין את החוקים ולהעז לכופף אותם, מתוך שאיפה לפיתוח תהליך חשיבה ועבודה נכון ויצירתי.