סטודיו ב סמס' ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ב סמס' ב'

קוד
623006
שעות אקדמיות
180
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

סטודיו ב (ח)

שנה ב'

סמסטר ב',  6 נ”ז

מרצים:   ספי חפץ, אילן ליאור, עודד גוב

הקורס ממשיך ומעמיק בסוגיות מקצועיות של עיצוב תעשייתי תוך תרגול מתודולוגיות של

פיתוח ועיצוב; מחקר רוחבי, התמודדות עם טכנולוגיות ייצור, נתונים ארגונומיים, פונקציונליות ושפה חזותית.  בקורס יתורגלו תכני ליבה מקצועיים, תרחישים, ריבוי קונפיגורציות תהליכי חדשנות ופיתוח צורני כביטוי לרעיון חדש. נושא הקורס יעסוק בניסוח מערכת מוצרים שבה תיבחן צורניות משפחתית. הקורס מחולק לשלוש קבוצות שתתאחדנה להרצאות ליבה משותפות.