סטודיו ב סמס' א' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ב סמס' א'

קוד
623005
שעות אקדמיות
180
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

הקורס הינו מבוא ויסוד ללימודי עיצוב תעשייתי. הוא יגשר בין הפרויקטים של שנה א' לפרויקטים עיצוביים מלאים. במסגרת הסטודיו יינתנו תרגילים שונים שייסובו סביב מרכיבי עיצוב, מבנה, תפקוד, תעשייה. יחוזקו מרכיבי תכנון והגשה תוך בחינת שיטות ודרכי עיצוב ותכנון שונות. יבוצעו מודלים והגשות של סקיצות דו-ממד. הקורס יחולק לשלוש קבוצות שתאוחדנה להרצאות משותפות.