רעידת אדמה - עיצוב לתרחישי קיצון | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רעידת אדמה - עיצוב לתרחישי קיצון

קוד
658271
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

רעידת אדמה - עיצוב לתרחישי קיצון

האדמה מסמלת את יסוד היציבות, הסדר הראשוני, הקיום. לפיכך, רעידת אדמה מסמלת יותר מכל חוסר יציבות, הקצנה, מהפך, השתלטות הבלתי-צפוי, כאוס. תרחישי קיצון דוגמת רעידת אדמה, שטפונות וצונאמי מעוררים מחשבה, מניעים לפעולה ומחדדים את ההבחנה בין עיקר לטפל, בין עודפות לצורך.

 

בעידן בו משבר האקלים יוצר החמרה בעוצמתם ותדירותם של תרחישי קיצון, מתרחב גם מעגל האוכלוסיות הנפגעות, הנעקרות, הנאלצות להמשיך את הקיום בתנאי חוסר ואי ודאות. הקורס עוסק בעיצוב עבור קהילות וסביבות העתידות להיפגע, עבור בני אדם שחייהם עומדים להתהפך ברגע תוך תוך שימוש במשבר ליצירת הזדמנות.