סטודיו פרויקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו פרויקט גמר

קוד
623013
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

'סטודיו גמר' הוא קורס שנתי במסגרתו מבנה הסטודנט את מסלול התקדמותו האישי לקראת הגשה של פרויקט הגמר. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים לתכני העשרה רלוונטיים לפרויקט (ביניהם, ניהול זמן, מחקר שטח, פרזנטציה ונושאי רוחב נוספים), יתקיימו סדנאות, הרצאות אורחים והרצאות סטודנטים. במקביל ייבנה תהליך עבודה שנתי – שתחילתו בבחירת נושא הפרויקט, גיבושו הרעיוני והמחקרי ופיתוחו לכדי פרויקט גמר.