נקודת מוצא של פרויקט ותהליכי מחקר ופיתוח אישיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מוצא של פרויקט ותהליכי מחקר ופיתוח אישיים

קוד
6741755
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

<p>כחלק מעיסוק בתהליכי מחקר ופיתוח שהחלו משנה א&#39; וממשיכים ומתמקצעים סביב כל פרויקט במחלקה; נבקש להתנסות בתהליך אישי, חווייתי ויצירתי היוצא מנקודת מוצא מוגדרת ומוביל לאובייקט / מוצר חדש / אירוע או סביבה. המהלך כולל התייחסות לכלי המחקר המוכרים, הרחבתם ופיתוח כלי מחקרי חדש ואישי. במסגרת המפגשים בקורס, נעסוק בבנייה של תשתית אשר תיבנה ממספר רבדים בינתחומיים &ndash; תיאורטיים ופרקטיים; תהליכי אפיון, ונתרגל התנסות מעשית בשטח, תרגילי פרזנטציה וכתיבה.</p>