רישום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום

קוד
623038
שעות אקדמיות
75
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 12:30
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

מרכיבים ביסודות הרישום, פיתוח מיומנויות טכניות, שכלול הקואורדינציה בין חוש הראייה, הרגש והמרכיב המוטורי.