פיתוח מוצר באמצעות רישום 1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיתוח מוצר באמצעות רישום 1

קוד
623023
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

הקורס יעסוק בפיתוח יכולות תיאור של חפצים בסקיצות דו ממדיות.

נעקוב אחר הקשר בין מבנה חפצים לתפיסה האופטית שלנו אותם ונלמד דרכים זמינות ליישם את החוקיות האופטית בתיאור חפצים על נייר.