סטודיו א | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו א

קוד
623001
שעות אקדמיות
90
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

מבוא לתהליכי חשיבה בעיצוב: פיתוח רעיוני, סינון, גיבוש וקבלת החלטות בשילוב מגוון מרכיבים אנושיים - התנהגותיים, תפעוליים, שכליים ורגשיים. דרך נקודות מוצא במושגי יסוד בעיצוב יבחנו הסטודנטים סיטואציות הנוגעות בגנטיקה של ערכים במקביל לחקר הפיזיולוגיה האנושית/ אישית. לאורך הסמסטר יוצגו עבודות עיצוב ואמנות להדגמת תהליכים ומהלכים של יוצרים. יינתנו מספר תרגילים, אישיים וקבוצתיים שיוצגו בכתה תוך כדי ביקורת ודיון.