מסלול המראה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מסלול המראה

קוד
6741761
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

המראה

שנה ג' סמסטר ב', 2 נ"ז

מרצים: אדוה נוח אילני, עודד פרידלנד

התכנים בקורס יתרכזו ב"פני המציאות" שלאחר סיום לימודי התואר, יחד עם גיבוש מבט אישי, כוונות ותוכניות של כל סטודנט כלפי עתידו המקצועי, ישלבו הקניית ידע, דיון קבוצתי, והתנסות אישית.

המפגשים יכללו:

- סקירת מגוון אפשרויות שילוב מקצועי של מעצב תעשייתי, ודיון על מקומו של המעצב בתעשייה, היכן והאם יש תוקף להגדרת גבולות המקצוע.

-  מפגש עם בוגרים, מעצבים, בעלי עסק שיציגו "מקרי מבחן" מניסיונם האישי.

-  עבודה אישית על הגדרת כוונות מקצועיות ובהתאם לכך בניית תשתית לפרופיל מקצועי – זיהוי חוזקות /חולשות, הצגה עצמית, תיק עבודות, קורות חיים.

-  עבודת הכנה כתמיכה למסגרת התמחות של הסטודנטים בחברות ומשרדי עיצוב במהלך חופשת הקיץ.

הקורס הוא סמסטריאלי במסגרת של מפגש חד שבועי, ילווה באופן רציף על-ידי מנחי הסטודיו ויארח אנשי מקצוע חיצוניים בהקשר לנושאים הנ"ל.