עיצוב לתנועה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב לתנועה

קוד
63002371
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר קיץ
-

במסגרת הקורס נבחן את משמעותה של תנועת הגוף כחלק ממהלך עיצובי, ונשאל איך ניתן לעצב עבור תנועה פיזית. דרך תרגילים קצרים והתנסויות נדון במערכת היחסים בין גוף-אוביקט-חלל, נדון בטקסים ובמחוות, בתנועה קולקטיבית ואישית, בתנועה של הגוף ככלי יצירה וככלי תקשורת.