מהסוף להתחלה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מהסוף להתחלה

קוד
63002364
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
בשעה 16:00 - 19:30

בקורס הזה נחבר בין האינטואיטיבי לבין האנליטי ליצירת תהליך עיצוב יצירתי ומושכל.

הקורס נשען על התפיסה של עיצוב כמהלך שנועד לשנות מצב נתון למצב רצוי. אנחנו נלמד על חשיבה תוצאתית, שהנה חשיבה תכנונית ששמה דגש על הגדרת מטרות ותוצאות כבר בתחילת דרכו של פרויקט ועל חשיבה עיצובית שמנחה תהליכים ממוקדי אדם, בצורה יצירתית וחזרתית.

על ידי חיבור בין השיטות נייצר מהלך יצירתי בעל יכולת להשפיע ולהוביל לשינוי.