על שפת הנחל- עיצוב וחשיבה מערכתית מורכבת | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

על שפת הנחל- עיצוב וחשיבה מערכתית מורכבת

קוד
63002362
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 16:00 - 17:30

הקורס יבחן את עקרונות החשיבה המערכתית דרך הפריזמה של נחלים ואגני היקוות.* ממיפוי בעלי העניין וההשפעות השונות שישי לכל פעולה במערכת רגישה על השחקנים האחרים בזירה ועד כלים לעיצוב וניהול תהליכים בעולם משתנה.  

 

*אגן היקוות הוא מרחב שהגבול שלו הוא הידרולוגי טבעי – קו פרשת המים – ולא פוליטי או מוסדי.  פעילות האדם בגבול האגן משפיעה על הקרקע והמים שבו, ובה בעת גם מושפעת מהם

.