קורס הכנה מבוא למסלול ניהול עיצוב וחדשנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס הכנה מבוא למסלול ניהול עיצוב וחדשנות

קוד
6300240
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר קיץ
בשעה 10:00 - 17:00

לכל סיפור נרטיב ויזואלי משלו והוא יכול להיות מסופר במדיומים שונים. בקורס זה נפתח את מלאכת הרכבת הסיפור באמצעים חזותיים. לרשותו/ה של המעצב/ת עומד מנעד רחב של אמצעי חקירה והבעה, באמצעות התנסויות שונות נפתח את יכולת ההתבוננות, הפיתוח הרעיוני והביטוי הצורני, נהדק רעיונות ומסרים, ונייצר טיפוסים שונים של נרטיבים ויזואליים. מטרת הקורס זה היא לשכלל את מיומנויות הסטוריטלינג שלכם/ן ואת היכולת להעביר מסרים מורכבים ופשוטים. בסיום הקורס הסטודנטים יידרשו להגיש מטלה מסכמת. הקורס הינו חובה לכלל הסטודנטים והסטודנטיות וציון הקורס הוא עובר/ לא עובר.