מחקר יוצר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מחקר יוצר

קוד
6300347
שעות אקדמיות
3
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 9:00 - 13:30

קורס מחקר יוצר פותח בפני הסטודנטים את האפשרות להיכנס למהלך יצירה אישי ואינטואיטיבי ולחברו עם העולם החיצוני דרך חיבור והתייחסות לפרויקטים ושיטות מחקר מתחומים מקבילים ומשיקים. מהלך הקורס ינוע בין האישי הפרטי לבין החיצוני קולקטיבי דרך פיתוח השפה והכלים המחקריים אשר באמצעותם תוכל לנתח ולאחר מכן להתייחס ולהגיב למצבים מורכבים ברגישות הנדרשת. זהו קורס שמהותו מחשבה דרך עשייה וכמובן עשייה בעקבות מחשבה. ישאלו שאלות כגון: מה מעניין אותי? במה בוער לי לעסוק? מה מניע אותי כיוצרת? כיצד אני יכולה להשפיע על הסביבה שלי? היכן וכיצד המחקר שלי פוגש מחקרים אחרים מהעולם. בקורס זה ייבחנו המשמעויות החברתיות התרבותיות והאתיות של אובייקטים ופרקטיקות של עיצוב אובייקטים. נסרוק, ננתח ונבקר את התרבותי העכשווי ונציע דרכי מחשבה/עשייה חדשות בהתבסס על ממצאי המחקר. המעצבת היוצרת מגשרת בין אובייקט לבין משתמשת/משתתפת/צופה ועל ידי כך מייצרת תגובה ביקורתית על אספקטים סוציולוגים, כלכליים, פוליטיים, תרבותיים פסיכולוגים וחברתיים של מצבים מורכבים. התגובה הביקורתית נוצרת במפגש בין נקודת המבט הייחודית של המעצבת היוצרת לבין תהליך היצירה המעשי. במהלך הקורס נעבוד על יצירת גוף מחקר נרחב ואישי, הרלוונטי לתחום העיצוב תוך שימת דגש על תהליך החקירה, על פיתוח שאלה (או שאלות) מחקר, על שיטות העבודה השונות, על עריכת החומרים והצגתם בסופו של הקורס, כלומר הפניית המבט מתוך הפנימי החוצה. קורס מחקר יוצר מהווה את הבסיס לתהליך המחקר בפרויקט המסכם של המסלול.