HMI | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

HMI

קוד
6300344
שעות אקדמיות
33
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הפילוסוף ג'ון ר. סירל שואל באחד ממאמריו האם נייר טואלט יכול לחשוב? (Minds, Brains, and Programs, 1980). סירל מלגלג על מחקרי האינטליגנציה המלאכותית ובעיקר על מודלי העבודה של מכונות טיורינג. על ידי הגחכה והפשטה של מערכות AI הוא מחדד את המסר לפיו רק מכונה אחת יכולה לחשוב - המוח האנושי. בקורס נבחן את השאלה הזו, בנוסף נתחקה אחרי מחקרים בתחום ה-HRI, מדוע רובוטים מעסיקים ומגרים את דמיוננו כל כך? מה היא מכונה חכמה? האם ניתן להיות בקשר עם המכונה? מה חושב עלי שואב האבק הרובוטי שלי? ולמה אני חושבת שהוא שונא את החתול? הקורס יעסוק בעיצוב חוויה בסביבת AI. בקורס נלמד מהם AI AGENTS, איך מדברים עם מכונה, ופרקטיקות מעולם ה-HRI (human robot interaction), בנוסף נכיר כלי AI פתוחים, וגישות שונות כיצד לגשת לפרויקטים כאלו. הסטודנטים.יות יבחרו עולם תוכן הקרוב לליבם.ן ויעצבו מערכות חכמות, מכונות חושבות או יאפיינו אלגוריתמים שישנו את התחום בו הם.ן בחרו לעסוק.