דיאלוגים דיגיטליים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

דיאלוגים דיגיטליים

קוד
6300340
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הטכנולוגיה הדיגיטלית היא תוצר של אבולוציה, שמקורה ברעיונות מן המאה ה-19. הישגיו של המחשב וחדירתו לכל אספקט של חיינו מאפילים לעיתים על השפה הסמויה שעומדת בבסיס כוחו. למשל: השימוש בשני מצבים בלבד על מנת לתפוס את המציאות כולה (0 ו-1), התזה בדבר מכונה תיאורטית, המדמה כל צורה של חשיבה (מכונת טיורינג), והאופן המסתורי שבו קלט הופך לפלט, כפי שמזון הופך לאנרגיה בגופו של אורגניזם. עקרונות אלו ואחרים מגדירים את האופן שבו מעוצב היום עולמנו. נבחן את ההיסטוריה החומרית והרעיונית של המכונות החושבות, נתרגל באמצעות סקילשופס צורות של הבעה דיגיטלית וביטוי של מחוות, סיפורים ודיאלוגים, ונחולל מופעים של קוד במרחב הפיזי. 

 

במהלך הקורס יפגשו הסטודנטים.ות עם מומחים.ות שונים.ות להרצאות אורח וסדנאות.