פיתוח פרויקט מסכם- ניהול | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיתוח פרויקט מסכם- ניהול

קוד
6300238
שעות אקדמיות
0
נ"ז
8
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

מטרת הפרויקט המסכם היא להגיע למצוינות בתחום ניהול העיצוב, לערער פרדיגמות ולהשיג פריצת דרך. המסגרת האקדמית מתוכננת לסייע לסטודנטים לפתח מענה לאתגרים וליישם תובנות שעלו במסגרת המחקר שבוצע בסמסטר א'; וליישם את תובנות המחקר בסמסטר ב'; מצוינות תושג בין היתר על ידי כינוס ידע מתחומי העיצוב, החברה, התעשייה והמחקר האקדמי בארץ ובעולם. במטרה להרחיב את בסיס הידע ולהעמיק את המחקר, נעודד אינטגרציה בין מנחים.ות, סטודנטים.ות, ומומחים.ות מהתעשייה והמחקר האקדמי. יושם דגש מיוחד על תוצרים שמובילים לבניית זיקה בין שדות הניהול והעיצוב, יצירת חדשנות וכלים להטמעתה. הלימודים בסמסטר ב' יתקיימו בפורמט של סטודיו מחקר הכולל שיעורים ופעילות בכיתה. המפגשים יכללו בין היתר - סדנת פרוטוטייפ, סדנת פרזנטציה, שולחנות עגולים נושאיים ושולחנות עגולים רב-תחומיים. הסמסטר יתחלק לארבע שלבים עיקריים: ניסוח תובנות מחקריות של סמסטר א' לכדי קונספט תיאורטי או קונספט עיצובי; אפיון הקונספט התיאורטי לכדי מודל אקדמי או פיתוח קונספט העיצובי לכדי אב טיפוס; בחינת המודל או האב טיפוס אל מול משתמשי.ות קצה ובעלי.ות עניין במהלך של ניסוי מעשי או משוב מומחים.ות, הסקת מסקנות ועיצוב מחדש; מחדש; הצגת תוצרים בהגשה הסופית ובתערוכת/ אירועי סוף השנה.