כלים מתקדמים למחקר-אודות וטכנולוגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים מתקדמים למחקר-אודות וטכנולוגיה

קוד
6300238
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:30

במהלך הקורס התומך בסדנאות פרויקט הגמר המסלוליות, תלמדו לזהות במות רלוונטיות ושדות מחקר משיקים ולזקק את הפניה שלכן/ם ואת אופן התצוגה של הפרויקט – בין אם בשדה המחקרי או לצורך תצוגה. מטרת הקורס היא להפגיש אתכן/ם עם מילון המונחים והשיח המקצועי הנפרד הרלוונטי לכל אחת ואחד מכם ולעודד אתכן/ם לאתר את ולפנות אל המסגרות המתאימות לכם/ן לפיתוח או תצוגה של פרויקט הגמר. במסגרת הקורס, תלמדו אופנים שונים לניסוח רעיונות שצומחים במסגרת המחקר והפיתוח של הפרויקט המסכם כך שיהיו רלוונטי לשיח העיצובי אליו הם שייכים. סטודנטיות/ים ילמדו דרכים להנגיש את תובנות המחקר לקהלים רלוונטיים בזירות שונות.