מחקר עיצוב יוצר לטכנולוגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מחקר עיצוב יוצר לטכנולוגיה

קוד
6300222
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 9:00 - 13:30

הקורס יתמקד בפיתוח אופני מחקר אישיים וניסוח שלהם כמתודות ושיטות עבודה מאפיינות- מתודולוגיה ייחודית כמהלך יצירתי העומד בפני עצמו. דרך עשייה אקטיבית נבחן מהו "מחקר יוצר" ואיך מגישים תוצרי מחקר. נתייחס למחקר וליצירה כאל מנגנונים משותפים המזינים ומקדמים זה את זה ולא כשני שלבים נפרדים בתהליך הפיתוח. אל אלו יצטרפו העריכה, האוצרות וההגשה כאמצעים לחדד ולדייק את גוף המחקר לכדי מכלול מסקרן ושלם. במהלך הקורס נתמקד בתהליכי התיעוד כחלק אינטגרלי מפיתוח פרויקט המשפיעים על מהות המחקר המתהווה. נחשוב מחדש על תהליכים אלו, על מידת התאמתם לשיטות המחקר ועל התאמת כל אלו לנושא המחקר באופן שינצל את היכולות היצירתיות של כל סטודנט. במהלך הסמסטר ישולבו הרצאות אורח של יוצרים.ות-חוקרים.ות שיאפשרו לנו לשאוב השראה, להתרשם וללמוד משיטות העבודה אותם פיתחו במהלך עשייתם.ן האישית.