אסטרטגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אסטרטגיה

קוד
6300216
שעות אקדמיות
37
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

אסטרטגיה עסקית היא הבחירה בדרך פעולה של חברה תוך התייחסות לסביבה (חברתית, פוליטית, טכנולוגית, כלכלית וגורמים גלובליים), מבנה התעשייה והשוק, חוזקות הארגון וחולשותיו. אסטרטגיה נועדה לעזור לארגון לקבוע יעדים ומטרות, לבחור דרכי פעולה ולממשן. תהליך חשיבה אסטרטגי מתייחס לרוב להגדרת החזון, המטרות והיעדים של החברה ומתוכם יציע את דרכי הביצוע המתוכננות להשגתם. הגדרות מסורתיות של עיצוב מתרכזות ביצירת פתרונות ספציפיים – מוצר, שירות או בנין. אסטרטגיה עיצובית, לוקחת חלק מהעקרונות ששימשו מעצבים מאז ומתמיד (התמקדות במשתמש, ניסוי וטעיה, מידול מהיר ועוד) לתוך הסתכלות מערכתית על התמונה הכללית אם באתגרים גלובליים ואם בנסיון ליצר אסטרטגיה עיסקית. מעבדת העיצוב תבחן את הדרכים לבניית אסטרטגיה עסקית תוך הבנה של כלים מעולם הניהול ומעולם העיצוב. העבודה תתבצע בקבוצות אינטרדיספלינריות של 3-4 סטודנטים בשיתוף פעולה עם חברה מסחרית.