מחקר אנוש וניהול עיצוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מחקר אנוש וניהול עיצוב

קוד
6300210
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 9:00 - 13:30

מטרת הסדנא ללמד מערך מורחב של תיאוריות ומתודולוגיות משולבות המשמשות את הפרקטיקה המקצועית של ניהול עיצוב. חומרי הלימוד מתמקדים במחקר מבוסס אנוש (human based research) העוסק בתנאים הסוציולוגים, הכלכליים, הפוליטיים והסביבתיים המהווים פרמטרים משפיעים בתכנון אסטרטגי של ניהול עיצוב. המחקר המתבצע במסגרת הסדנא מציף את האפיונים הרלוונטיים של המתודולוגיה האיכותנית למהלכי עבודה עם ומול מערכות מורכבות שבהם מטפלים/ות מנהלי/מנהלות עיצוב. המתודה האיכותנית, במסגרת ניהול עיצוב, עושה שימוש מושכל בפלטפורמה של מחקר חומרים רעיוניים, אקדמיים ולא אקדמיים, ומחקר שדה המתמקד במרחבים של תצפיות, שיחות לא פורמליות וראיונות שטח ככלי עבודה מרכזיים ליצירת ידע הבא מהשדה (grounded theory). אמצעי עבודה מרכזי בסדנא הינו השימוש המורחב בסוגים שונים ומגוונים של כלי עבודה חזותיים הנשענים על ארגזי הכלים של מעצבים ומעצבות. עבודות השדה כוללת ארבעה שלבים עיקריים : תכנון ראשוני (מחקר גישוש), מיפוי שדה המחקר , איסוף ממצאים (הכולל את החזותי), פענוח וניתוח מידע באמצעות מודלים המשמשים את ניהול עיצוב והסקת מסקנות מחקריות לצד תובנות אישיות. השימוש המקצועי במכלול מתודות הפענוח של הסדנא מקנה למעצבים/מעצבות כלי יישומי המזהה ומפענח את סביבת הפעולה של מנהלי ומנהלות עיצוב.