ניהול מוצר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ניהול מוצר

קוד
6300183
שעות אקדמיות
11
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 16:00 - 17:30

התנהלות המוצר בשדה המסחרי התחרותי מחייב ניהול תהליך, הבנת הפוטנציאל והתמודדות עם מגבלות הארגון והשוק הם מהותיים בתהליך ניהול מוצר.במהלך הקורס נתמקד בשישה פרקים מרכזיים בתחום ניהול המוצר: מעבר מרעיון למוצר, מוצר וקו מוצרים, עלויות ותמחור המוצר, מחזור חיי המוצר מיצוב המוצר והשקת המוצר, מוצר תקופה וסביבתו. במהלך הקורס ידרשו הסטודנטים לנתח פוטנציאל חברות קיימות לאתר חולשות במוצרים ולהציע הרחבת קו המוצרים מתוך הבנת מגבלות השווקים ועוצמת המתחרים תוך סימולציה של פרויקט אמיתי. במהלך הקורס נציג חברות פרטיות וציבוריות שמנהלות מוצר בדרכים שונות ומותאמות להתרחשויות בשוק בו מתקיימת הפעילות.