כלים מתקדמים למחקר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים מתקדמים למחקר

קוד
6300238
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:30

שדה המחקר בניהול עיצוב הינו תחום מתפתח ומסתעף במהירות. הצמיחה המהירה של התחום באה לידי ביטוי בגידול בנפח ובמנעד פלטפורמות החשיפה ושיתוף הידע. מתוך התיאוריות של ניהול העיצוב צמחו שדות משיקים רבים כגון – עיצוב אסטרטגי, עיצוב שירות, עיצוב חברתי, מנהיגות עיצובית, עיצוב מקיים, עיצוב לשינוי התנהגות, חשיבה עיצובית, עיצוב מערכתי ועוד. לכל אחד מהשדות מתפתח מילון מונחים ושיח מקצועי נפרד. באירופה, ארצות הברית ואסיה, מתקיים שיח מקצועי ער המנוהל בדרך של פרסום מאמרים בכתבי עת שפיטים, תחרויות, כנסים אקדמיים תחרותיים, אירועים מקצועיים, שיתופי פעולה חוצי גבולות ועוד. במסגרות גלובליות אלו צומחים.ות מובילי.ות הדעה של הדור הבא בשדה ניהול העיצוב ומנוסחים תחומי העניין המתהווים. קורס זה יסייע לסטודנטים.ות לקחת חלק פעיל בגיבוש הזהות ונושאי העניין של התחום המקצועי אליו הם.ן נכנסים.ות. כל סטודנט.ית יבנה סל תוצרי לימוד מותאם אישית מתוך היכולות הבאות: לזהות, ללמוד ולהסביר את השיח המקצועי של התחום אותו הם בחרו; להציג מכלול ערכים אישיים ברורים; לזהות את מעגל מובילי הדעה בתחומם; לאפיין את המדיה והפורמט המתאימים לחשיפת הפרויקט המסכם; לזהות שותפים פוטנציאליים ליישום או מחקר המשך; להציג ביטוי ויזואלי של רעיונות תיאורטיים.