סטודיו בין לבין | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו בין לבין

קוד
631164681
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

מעבדה נעסוק ביצירה וחקירה תוך כדי התבוננות רפלקסיבית בתהליך העבודה תוך כדי התרחשותו. נבחן את מערך היחסים בין יוצר, תהליך ותוצר בדרך בה מרכז הכובד ישתנה תדיר ויאפשר לחשוף ולחדד את מאפייני השפה האישיים של הסטודנטים כמעצבים חוקרים. נדגיש את המרווח של הבין לבין כמרחב פוטנציאלי ודינמי לתהליך המתהווה.