מחקר פ.מסכם אודות סמ א | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים