מחקר פ.מסכם ניהול סמ א | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים