נתונים כחומר גלם | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נתונים כחומר גלם

קוד
63003445
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

דמיינו עתיד קרוב בו הפיזי והדיגיטלי שלובים זה בזה ומייצרים תמונת מציאות היברידית שניתן לעצב אותה, לשחק איתה ולהשפיע עליה.

חשבו על המידע הזמין לנו ועל הטכנולוגיות שמייצרות אותו ומאפשרות את השגתו, אחסונו, עיבודו והפצתו ועל הפוטנציאל הטמון במידע זה ובמידע שאנחנו עדין לא יודעים לתאר ולאגור... בקורס נלמד על דרכים אקספרימנטליות לאיסוף נתונים, על יצירת סיפורים מבוססי מידע, ועל דרכים אפשריות לאינטראקציה עם המידע.

נכיר טכנולוגיות חדשות ונחשוב על השלכות שונות שלהן ועל דרכים חדשות להבין את עצמנו באמצעות המראה שהנתונים שלנו מספקים. נלמד על כשלונות, הטיות ומניפולציות ועל רעש ובאמצעותם נאפיין ונעצב מחדש סיפורים, נרטיבים וחוויות מרחביות, גופניות ורגשיות מבוססות מידע.

 

במהלך הקורס יפגשו הסטודנטים.ות עם מומחים.ות משדות שונים להרצאות אורח וסדנאות.