מחקר|תרבות|חומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מחקר|תרבות|חומר

קוד
63003455
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 9:00 - 13:30

הקורס יעסוק בחשיפת הסטודנטים.ות לרעיונות ושיטות מתחומי מחקר התרבות והתרבות החומרית תוך מתן דגש על נקודת המבט הייחודית של מעצבים.ות במפגש עם רעיונות אלו. פרקטיקות ותפיסות עולם המגיעות מתחומי מחקר התרבות החומרית חושפות את שלל המשמעויות העשויות להיות לדבר (Thing) במפגש עם אנשים, עם חברות ועם דברים נוספים. גישות אלו, המהוות ביטויים שונים לתפיסה הפוסט-הומניסטית, מסיטות את נקודת המבט מן המשתמש אל התוצר, אל תהליכי היצירה שלו, ואל מפגשים עם קהלים שונים שאינם משתמשיו. הכרת הגישות וההתנסות בהן יאפשרו לסטודנטים.ות להתבונן מחדש על תהליכי המחקר, התכנון והעיצוב ולהרחיב את נקודת מבטם.ן כמעצבים.ות-חוקרים.ות אל מעבר למחקר המשתמש או עיצוב ממוקד אדם.