תדמיתנות ממוחשבת ואופנה דיגיטלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תדמיתנות ממוחשבת ואופנה דיגיטלית

קוד
300150
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00