תרגול וטכניקות פרטניות: כלים - טקס ההבדלה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרגול וטכניקות פרטניות: כלים - טקס ההבדלה

קוד
300147
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30