תרגול וטכניקות פרטניות: לבוש/ה לבמה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תרגול וטכניקות פרטניות: לבוש/ה לבמה

קוד
300144
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30