סדנת תרגול וטכניקות פרטיות: משקפיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת תרגול וטכניקות פרטיות: משקפיים

קוד
300143
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30